Görme Engelliler

Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik

Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik

Birlik Beraberlik ile ilgili Hz. Muhammed(SAV)´in Sözleri


"Allah Katında en sevimliniz dostluk kuran ve kendisiyle dostluk kurulanlarınızdır. Allah nezdinde en sevimsiziniz de arkadaşların arasını açanlardır."

(İhya´u Ulum´id-Din Huccetü´l-İslam, İmam Gazali, cilt. 2, s.365)"Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah´ın kulları kardeş olunuz."

(Müslim İhya´u Ulum´id-Din Huccetü´l-İslam, İmam Gazali, cilt. 2, s.407)Mü´minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.

(Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah´ın kulları kardeşler olunuz.

(Buhari ve Müslim; Huccetü´l İslam İmam Gazali, İhya´u Ulum´id-din, 3. cilt, s. 315)Birlik Beraberlik ile ilgili Atasözleri


Birlik Beraberlikle ilgili Atasözleri
Birlik Beraberlik hakkında Atasözleri

Şeytan siz fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder Allah ise size katından bir mağrifet ve bir lütuf vaat eder Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir 
BAKARA–268-

Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan kırıp geçiren yılın darlığı içinde zavallı yoksula “Nasılsın?” deme
SADİ

İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz
Walter SCOTT

Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez
MEVLANA

Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen yaşadığını iddia edemez 
Merry BROWN

Minnet sahibinin ihtiyacını görmek dostluk kapısının anahtarıdır
Abdullah el BASRİ

Dostuna da düşmanına da yardım et çünkü o zaman dostunla daha yakın dost düşmanınla da daha dost olursun
CLEBBUL

Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın
AF BAŞGİL

Çoban kurdun işine razı olursa köpek yabancıya havlamaz
Ebu ÜMAME

Düşmanına bir şey vermek dostundan bir şey almaktan daha iyidir 
Gustav Van MOSER

Yardım edeceğin kişiye bir şey demeden yardım et
EFLATUN

Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir 
KESLER

Bir kör bir başka köre yol gösterirse ikisi de
Matthew HENR

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten
NKEMAL

Bir el ki olmaya hayr-ı hasenatı Verilmez ona cennet ilinin derecatı
Niyazi MISRU 

Sacayağın ayağı üç olur Birbirine güç olur biri kulursa hiç olur 
Türkmenistan Türkleri Atasözü

Gerçek Müslüman isen yardımdan durma geri Faydalı olamıyorsan zararlı olma bari
İsmail ÖZCAN

Yalnız olan rahat görmez yardımlaşan yorulma bilmez
Tatar Atasözü

Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna 
Türk Atasözü

Kendine yardım etmeyene Tanrı’da yardım etmez
SOPHOCLES

İyilik ve takva için yardımlaşınız
Maide–3-

Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya onların mükâfatlarını Allah katındadır Onlara korku yoktur üzüntü de çekmezler 
BAKARA–274-

Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz
ANONİM

Küçüklerin yardımı olmaksızın hiçbir büyüğün başarıya ulaştığı görülmez Be ne küçüğü büyütürne de büyüğü küçültür
Cemil SEN

Yalnız yiyen felaket gününde de yalnızdır
Rig VEDA

Müşterek felaketlerin ızdırabı azdır
P SAFA

El kapılarında dilenci değilsin bunun şükrane olarak kapıdan dilenciyi kovma
SADİ

Almayı iyi görüyorsan vermeyi kötü görme
Uygur Atasözü

Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır
Türk Atasözü

İnsan dostlarının acılarına onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil yardım ve bakımile katılmalıdır
EPİKUROS

Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir
V SUTTİNER

Kiminki kalbinde vardır himmeti Onun da güzellik olur nimeti
Nizami GENCE

Hayat zaten yeterince kısa ve ıssız değil mi ki? Yolları birlikte kat edenler birbirine yardım etmesin mi?
CHİLON

Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız
DM LAVSON

Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et göreceksin ki sen de karşıdasın
Hint Atasözü

Kurbağadan yardım istenmektense boğulmak daha iyidir
SOPHOCLES

Sağlam göz ağlasa kör gözden yaş çıkar
Uygur Atasözü

Mandaya dayanacak ağaç olursa kurtlara sala okur
Türk Atasözü

Bir mahalle de birisi açlık sebebiyle ölürse o mahallenin hepsi onun katili olur

İnsanın en büyük buluşu ateş tekerlek motor ya da maddi dünya ile ilgili her hangi bir şey değildir İnsanın en büyük buluşu anlaşarak ekip halinde çalışmaktır 
B SENNING

İmece günü bulut görmeyene ne mutlu
Türk Atasözü

Ağaç düşerde yakınına yaslanır
Gagavuz Atasözleri

Kendi evini yapamıyorsan bir yapana taş taşı
Hint Atasözü

 

Mevlananın Birlik İle İlgili Sözleri


“Sen bakmasını bil de dikende gül gör, dikensiz gülü herkes görür”

 “Zaten iyilik aradı mı insanda kötülük kalmaz ki”

“Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır”

Gel, gel, ne olursan ol yine gel İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel”

“Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol”

“Her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”